Pogrzeb

Pogrzeb zgłaszamy w parafii zamieszkania zmarłego.

W kancelarii należy okazać:

1. Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego,

2. Gdy nasza parafia nie jest parafią gdzie zmarły mieszkał – pozwolenie na urządzenie pogrzebu z parafii, zamieszkania zmarłego.

Najlepszym darem dla Zmarłego jest pełne uczestnictwo we Mszy św. (z przyjęciem Komunii św.)