Sakrament chrztu

CHRZEST ŚWIĘTY 

Dziecko do Chrztu Świętego należy zgłosić przynajmniej tydzień przed uroczystością przynosząc do kancelarii:

1. Wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (oryginał do wglądu)

2. Nazwiska i imiona Chrzestnych z adresem zamieszkania

3. Zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami

Przypominamy, iż Rodzicami Chrzestnymi nie mogą być:

– niewierzący czy osoby innej wiary,

– osoby niepraktykujące,

– żyjący na kontrakcie cywilnym lub bez żadnego ślubu,

– nie bierzmowani i nie posiadający świadectwa z katechezy,

– prowadzący gorszący tryb życia.