1. Nagrywamy TYLKO w układzie poziomym!!!!! /chodzi o obraz: komórka w poziomie, nie w pionie/.
 1. Nagrywamy w najlepszej możliwej na Waszym sprzęcie jakości i w dobrym oświetleniu. Unikamy nagrywania pod światło.
 1. OBOWIĄZKOWO!!!! przed rozpoczęciem czytania nagrywamy ok. 5 sek. ciszy. To samo po zakończeniu czytania.
 1. Tekst czytamy wyraźnie, normalnie, bez specjalnej intonacji; nie udziwniamy!!!! Najlepiej gdy czytamy z Pisma Świętego, nie z wydrukowanej kartki. Nie czytamy tytułu rozdziału!!!
 1. Nie czytamy żadnych tytułów i podtytułów: TYLKO CZYSTY TEKST.
 1. Osoby, które pierwszy raz będą uczestniczyły w nagrywaniu: Na adres parafia.franciszkasalezego@gmail.com wysyłamy oświadczenie o wykorzystaniu wizerunku /tekst poniżej/. Dla osób niepełnoletnich oświadczenie wypełniają rodzice. Bez otrzymania maila nie będziemy mogli zrealizować projektu. W temacie wiadomości wpisujemy: Ewangelia św. Jana – imię i nazwisko
 1. Wysyłamy nagrany plik według instrukcji:

przez We Transfer

 • wchodzimy na stronę www.wetransfer.com i jeżeli weszliśmy po raz pierwszy to klikamy „no thanks”
 • add your files – dodajemy nagrany plik
 • email to: wpisujemy – parafia.franciszkasalezego@gmail.com
 • your email: wpisujem swój adres mailowy
 • message: wpisujemy OBOWIĄZKOWO – imię i nazwisko oraz rozdział i wersety które czytaliśmy np. Jan Kowalski J 3, 1-5

albo przez Transfer Now

 • wchodzimy na stronę www.transfernow.net/pl
 • klikamy w START i dodajemy nagrany plik
 • w polu „Adresy email kontaktów” wpisujemy – parafia.franciszkasalezego@gmail.com
 • w polu „Twój adres email” wpisujemy swój adres mailowy
 • w polu „Temat” wpisujemy: Ewangelia
 • w polu „Twoja wiadomość” wpisujemy OBOWIĄZKOWO – imię i nazwisko oraz rozdział i wersety które czytaliśmy np. Jan Kowalski J 3, 1-5

  

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU

Ja /imię i nazwisko/………………………………… na podstawie art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. z 2006r., nr. 90, poz. 631 z późn. zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie nagrania z moim wizerunkiem mojego /wizerunkiem mojego dziecka* na stronie www, youtube i profilu Facebook parafii pw. św. Franciszka Salezego i św. Andrzeja Boboli w Gorzycach. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. Jednocześnie oświadczam, że zdjęcia i materiały wideo nie naruszają moich dóbr osobistych. Niniejsza zgoda: ¬ Nie jest ograniczona czasowa ani terytorialne. ¬ Dotyczy nagrań z moim udziałem przesłanych do ww. parafii. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych) względem parafii pw. św. Franciszka Salezego i św. Andrzeja Boboli w Gorzycach.

 

Instrukcja do nagrań Ewangelii św. Jana
Przewiń do góry